Erkende taalcertificaten

Op het Blaise Pascal College kun je voor Tweetalig Onderwijs kiezen, maar wij vinden het belangrijk dat ál onze leerlingen de kans krijgen om hun talen op hoog niveau te beheersen. Daarom kunnen alle leerlingen bij ons internationaal erkende taalcertificaten behalen.

Veel keuze

Wij zijn een Global Citizen school en besteden daarom extra aandacht aan het leren van moderne vreemde talen. Je kan bij ons eindexamen doen in Engels, Frans, Duits, Grieks en Latijn (gymnasium). Tijdens de lessen spreken docenten én leerlingen zoveel mogelijk in de vreemde taal. We besteden in ons talenonderwijs evenwichtig aandacht aan alle vier de vaardigheden: luisteren, spreken, schrijven en lezen. Ook besteden we ruime aandacht aan de literatuur en de literatuurgeschiedenis die bij de taal horen. 

Cambridge, DELF en Goethe

We dagen je uit om daarnaast één of meerdere internationaal erkende taalcertificaten te halen die je een voorsprong geven: bij de aanmelding aan een universiteit in het buitenland kan zo’n taalcertificaat voor jou een belangrijk voordeel zijn. Je kan kiezen voor het Cambridge Certificate (Engels), DELF (Frans) en/of het Goethe Zertifikat (Duits).