Internationaal

Ben je benieuwd naar hoe het leven er in andere landen uitziet? Wil je hier meer over leren? Lijkt het je leuk om samen te werken met leeftijdgenoten in een ander land? Hou je van een uitdaging? Dan is onze internationale leerroute iets voor jou!

Opleiding tot wereldwijze burger

Internationaal op het Blaise Pascal College betekent dat je tijdens je opleiding extra aandacht hebt voor internationale onderwerpen. Je leert veel over Europa, je communiceert met leerlingen uit andere landen en zal samen met hen dingen onderzoeken en ondernemen. Zo leer je na te denken over de wereld om je heen. Een goede voorbereiding op een samenleving waarin grenzen tussen landen steeds minder tellen.

Internationaal in de onderbouw

Ons onderbouw-programma Internationaal is voor het schooljaar 2022-2023 geheel vernieuwd. Al onze leerlingen volgen in de onderbouw de internationale stroom. Zij sluiten dit traject af met een internationaal erkend Junior Global Citizen-diploma.

Leerlingen werken in de eerste twee leerjaren aan vier projecten die gekoppeld zijn aan vier thema’s en vier actiedagen.

  • Thema: Betrokkenheid – Blaise voor de toekomst. Actiedag: NL Doet
  • Thema: Duurzaamheid. Actiedag: World Clean Up Day
  • Thema: Verdraagzaamheid. Actiedag: Paarse Vrijdag / World Coming Out Day
  • Thema: Democratie. Actiedag: Wereld Vluchtelingen Dag

Deze projecten worden afgesloten met bijvoorbeeld een presentatie, een verslag of een podcast.

In leerjaar drie sluiten leerlingen internationaal af met een project waarin ze hun onderzoeksvaardigheden inzetten om een “mini-profielwerkstuk” te maken met een internationaal tintje. Dit doen leerlingen door een onderwerp te onderzoeken in twee landen en deze te analyseren en de resultaten te beschrijven in een moderne vreemde taal. Na het afronden van deze meesterproef ontvangen leerlingen het Junior Certificate van Global Citizen.

Internationaal in de bovenbouw

In de bovenbouw kunnen leerlingen ervoor kiezen om door te gaan voor het senior Global Citizen-diploma. Op dit moment is het bovenbouwprogramma voor internationaal nog in ontwikkeling. Klik hier voor meer informatie.

Voordelen van de opleiding Internationaal

  • Je krijgt meer kennis van internationale zaken.
  • Je leert vanaf het begin communiceren, zeker ook met leeftijdgenoten in het buitenland.
  • Je ontmoet leerlingen uit andere Europese landen en maakt kennis met andere culturen.
  • Je leert van alles onderzoeken, ook met leerlingen van buitenlandse scholen.
  • Je doet mee aan excursies en studiereizen.
  • Je krijgt een diploma van het Global Citizen Network. Daarnaast doe je de normale vakken om een havo- of vwo-diploma te halen.

Taalcertificaten

Als je talent hebt voor taal, kan je ervoor kiezen jouw wereldwijde blik nog verder te verruimen door ook nog internationaal erkende talencertificaten halen voor Engels (Cambridge Certificate), Frans (DELF) en/of Duits (Goethe). Meer informatie over deze taalcertificaten vind je hier.

Informatiegids Internationaal

Lees alles over de internationale route op het Blaise Pascal College.

» Download