Examenresultaten: wat zijn we trots!

De centrale examens van 2018 laten wederom erg mooie resultaten zien. Op het vwo is 98% van de leerlingen geslaagd en op het gymnasium zelfs 100%. Landelijk slaagt op het vwo 92%. Op de havo is het slagingspercentage 91, tegenover landelijk 88. Nu beschikt de school over veel meer gegevens dan alleen het slagingspercentage. We nemen u graag even mee voor een kijkje in de keuken van onze school.

Achter de schermen, voor ouders en leerlingen onzichtbaar, hebben wij toegang tot cijfers waardoor wij de resultaten van onze school op allerlei manieren kunnen vergelijken met de landelijk behaalde gegevens. Deze informatie wordt uitgedrukt in percentielen: de positie van de eigen school ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Wat is een percentiel? Als het Pascal College een percentiel heeft behaald van 20, dan houdt dit in dat 80% van de scholen het beter doet en dat 20% van de scholen het slechter doet. Onze havo behaalde in 2018 echter het ongelofelijke percentiel van 98. Dus slechts 2% van de scholen met een havo-afdeling deed het nóg beter. We zijn natuurlijk heel trots op deze resultaten.

Bij vrijwel alle vakken zijn de resultaten boven het landelijk gemiddelde. Vakken die schoolbreed een percentiel van 75 of hoger behaalden zijn aardrijkskunde, biologie, Engels, Frans, geschiedenis, maatschappijwetenschappen, natuurkunde, Nederlands, scheikunde en wiskunde B. De absolute toppers onder deze vakken zijn maatschappijwetenschappen en scheikunde. Beide hebben die een percentiel bereikt van 100! Dus geen enkele andere school in Nederland heeft voor deze vakken betere resultaten behaald dan wij op het Blaise Pascal College. Wat kan hiervan de oorzaak zijn? Het gaat om een gelukkige combinatie van leerlingen en hun leraren, die uit elkaar het beste hebben weten te halen, een min of meer incidenteel gegeven. Het gaat er daarnaast om dat het algehele leerklimaat op onze school deze resultaten mogelijk maakt, en dit is veel meer een structureel gegeven. Voor het percentiel 100 zijn verantwoordelijk de leraren Koolstra, Nooij (scheikunde) en de heer Smit (maatschappijwetenschappen). Proficiat met deze excellente resultaten!