Examens 2019: fantastische examenresultaten

Met trots kijken we terug op de examenresultaten van het afgelopen schooljaar. Deze kunnen we rustig en zonder valse bescheidenheid excellent noemen: het vwo behoort tot de 8% beste scholen en de havo tot de 17% beste scholen van Nederland. Bij deze cijfers horen ook hoge slagingspercentages: vwo 98% en gymnasium 100%; op de havo is 92% van de leerlingen geslaagd.

Op de havo zijn het vooral de volgende vakken die behoren tot de 10% beste scores van het land: aardrijkskunde, Engels, Frans, geschiedenis, natuurkunde en scheikunde.

Op het vwo dragen met name Nederlands, Frans, natuurkunde en scheikunde bij aan de erg mooie resultaten.

Wat opvalt is dat de excellente vakken niet op een specifiek terrein liggen maar dat de hoge scores in de volle breedte van de schoolvakken zijn te vinden. Blijkbaar lukt het ons om op vele terreinen excellent te zijn.

Ook dit jaar stellen wij ons opnieuw de vraag wat het geheim is van onze goede resultaten. Wij houden het erop dat het om een combinatie gaat van een prestatiegericht schoolklimaat, een veilige leeromgeving waarin leraren en leerlingen zich op hun plek voelen en, mogelijk als grootste factor, de interactie tussen onze docenten en leerlingen. Die is positief en goed. Wij zijn gewoon trots op onze school.