FAQ- het gymnasium

Wat heb je aan gymnasium voor je vervolgstudie? 

Er zijn strikt genomen geen studies waarvoor je gymnasium moet volgen. Er zijn wel studies waarbij je een voordeel hebt als je gymnasium hebt gedaan. Hiermee laat je namelijk zien dat je het hoogste niveau van het Nederlandse onderwijs doorlopen hebt en dat is een goede graadmeter voor jouw succes bij pittige studies. Denk hierbij aan studies met een numerus fixus en strenge selectiecriteria zoals Geneeskunde, Biomedische wetenschappen en Tandheelkunde. Daarnaast heb je bij deze studies een voordeel omdat veel wetenschappelijke terminologie in het Latijn is. Deze taal beheers je dan al. Let op: we leren bij Latijn natuurlijk niet alleen maar medische termen. 

Op het gymnasium bestuderen we de taal en cultuur van de Grieken en Romeinen. Door teksten te vertalen en na te denken over de inhoud van de teksten en de manier waarop de schrijver de inhoud brengt krijg je veel gevoel voor taal en communicatie. Je leert precies lezen en analyseren. Daarnaast krijg je zicht op de geschiedenis van Europa en kunst. Daarom biedt het gymnasium een voordeel bij het volgen van vrijwel alle studies waarbij communicatie en cultuur een onderdeel vormen. Denk hierbij aan het studeren van Communicatiewetenschappen, Journalistiek, Moderne Talen, Geschiedenis etc. 

Wat is er anders aan het gymnasium op het Blaise? 

Gymnasium is toch gewoon het leren van Grieks en Latijn? Dus wat is er dan anders op het Blaise? Ja Gymnasium is het volgen van Grieks en Latijn. Op het Blaise geven we dit vorm met Project Alexander (hier een link naar de hoofdpagina). Met Project Alexander geven we vorm aan onze visie dat gymnasium veel meer is dan alleen de talen Grieks en Latijn. We trekken de vakken breder en laten de meerwaarde van deze vakken in de moderne tijd zien. Dit doen we door  projecten met andere vakken en een passend cultuuraanbod per leerjaar. Daarnaast heeft het gymnasium bij ons ook meerwaarde doordat we sommige projecten aanbieden aan alle leerlingen van een jaarlaag (of bij X-modules: aan wie zich maar wil intekenen). 

Tijdens je gehele gymnasiumcarrière houd je een document bij waarin je het mooiste werk, verslagen van reizen etc.verzamelt. Zo bouw je een ‘Gymnasiumdocument’ op. Hiermee kun je voor jezelf bijhouden wat je leert en wat dit je gebracht heeft, zodat je altijd de waarde van de vakken voor ogen houdt. Het gymnasiumdocument krijg je aan het eind van je schoolcarrière mee. 

Daarnaast is ons gymnasium kleinschalig waardoor we werken met relatief kleine groepen. Daardoor hebben we zowel gezellige als efficiënte lessen. Je krijgt persoonlijke aandacht van onze docenten en samen geven we het leerproces vorm. We houden je vorderingen bij en helpen je met de juiste manier van leren. Zo  krijg je grip op deze vakken. 

Hoeveel uur volg je gymnasium? 

In het eerste jaar begin je met alleen Latijn. Je volgt dit vak twee uur per week, bovenop je gewone rooster. Dat betekent dus dat gymnasiasten een iets zwaarder programma volgen. Vanaf het tweede jaar komt daar een uurtje bij en krijg je naast Latijn ook drie uur Grieks. Je volgt dan bij andere vakken iets minder uren. 

In de bovenbouw, dus vanaf het vierde jaar, kies je voor Grieks of Latijn of beide. Je krijgt ongeveer 4 uur per taal per week (het kan per jaar wisselen). Deze uren komen niet altijd bovenop je rooster: je kunt bij sommige profielen Grieks of Latijn kiezen in plaats van een moderne vreemde taal. Kies je de vakken als extraatje bovenop je pakket, dan zijn de uren altijd in overleg. 

Kan iedereen gymnasium volgen? 

In principe heb je een gymnasiumadvies nodig om op het gymnasium te komen. Bij het Blaise vinden we het belangrijk om het gymnasium in de moderne tijd te plaatsen en voor een breed publiek toegankelijk te maken. Dit is ook de kern van ons Project Alexander (link  naar de hoofdpagina). Daarom hebben we verschillende initiatieven om meer leerlingen de kans te bieden alsnog gymnasium te volgen. Kom je in de eerste klas en blijkt al snel dat je meer in je mars hebt dan alleen athenaeum? Dan kun je meedoen aan de X-module gymnasium en kun je in het tweede jaar alsnog instromen. 

Daarnaast zijn er verschillende leerlingen bij wie pas op een later moment blijkt dat ze gymnasium kunnen en willen. Deze leerlingen worden vaak aangemeld door hun mentor. Zij volgen een programma op maat en stromen later in. 

Wat is makkelijker, Grieks of Latijn?  

Een vraag die veel gesteld wordt en waarop alleen een genuanceerd antwoord mogelijk is. Ten eerste verschilt het natuurlijk per persoon; het hangt af van je talenten en doorzettingsvermogen; kun je snel uit je hoofd leren en hoe zit het met je taalgevoel? 

Algemeen gesteld kunnen we het volgende zeggen: de woorden bij Latijn lijken op woorden uit moderne vreemde talen die je op school leert (voornamelijk Frans en Engels). Daarmee heb je een voordeel bij het leren van de woorden, zowel bij Latijn als bij die moderne talen.  

Bij Grieks speelt dat minder (hoewel er heus veel woorden in het Nederlands en Engels gebaseerd zijn op het Grieks. Denk maar aan economie, filosofie, logopedie, museum, krokodil). Daarnaast heeft Grieks natuurlijk een ander alfabet; dat leer je wel snel (meestal kun je de letters lezen na twee weken les en oefening!). Toch moet je voor Grieks meestal wat meer leren voordat je woorden onthoudt.  

Wat betreft de grammatica en zinsbouw is Latijn uiteindelijk complexer dan Grieks. In de bovenbouw vervalt daarmee het voordeel dat Latijn in de onderbouw lijkt te hebben. De Latijnse zinnen zijn langer en moeilijker qua opbouw en Grieks is dan iets toegankelijker. Al met al geen makkelijke keuze; we laten je graag zelf ervaren wat jij makkelijker of leuker vindt.  

Kun je ook stoppen als het toch niet bevalt? 

Ondanks alle voordelen kan het natuurlijk toch dat gymnasium niet bij je past. Geen nood. Je kunt nog stoppen. Er zijn altijd leerlingen die het gymnasium na het derde jaar afbreken. Zij volgen dus alleen in de onderbouw de talen en krijgen daarvoor een apart certificaat. Ze sluiten hun schoolcarrière af met atheneum. In uitzonderlijke gevallen kun je ook eerder stoppen. Dit is altijd in overleg met ouders en de afdelingsleider. 

Staat jouw vraag er niet bij? 

Stel je vraag per mail aan één van onze docenten 

l.laan@blaisepascalcollege.nl i.vanveen@blaisepascalcollege.org