Fijnstofproject

De eerste leerlingen uit 4 vwo hebben vandaag een snuffelsensor voor op hun fiets gekregen. Blaise Pascal College doet jaar mee met het fijnstofproject van GLOBE Nederland. In samenwerking met de provincie Noord-Holland, het RIVM en de gemeente Zaanstad hebben we de beschikking gekregen over 10 mobiele fijnstofsensoren. Voor de vakken aardrijkskunde en biologie gaan leerlingen dit jaar op onderzoek uit naar het probleem van fijnstof in de eigen omgeving en de effecten hiervan op de gezondheid. Met de fiets gaan leerlingen metingen verrichten naar veroorzakers van fijnstof en naar de concentratie fijnstof in de omgeving. Later dit schooljaar presenteren leerlingen hun onderzoeksresultaten voor medewerkers van de provincie Noord-Holland en de gemeente Zaanstad.