Feedback geven met de iPad in klas 1A

Eén van de meest effectieve onderwijsmethodes is het direct geven van feedback op het werk van leerlingen. Vooral het geven van aanwijzingen zijn effectief. Dit vergroot de intrinsieke motivatie van leerlingen om leerdoelen te behalen. Positieve feedback moet gericht zijn op de taak, moet overzichtelijk, specifiek en eenvoudig zijn en afgestemd op het bereiken van doelen. Feedback geven is soms moeilijk met conventionele middelen: met bijv. een klassengesprek of een bespreking bereik je als docent immers lang niet iedereen. Hier kan de iPad een belangrijke rol in gaan spelen: deze kan gebruikt worden om alle leerlingen een opdracht te laten maken en de leerlingen direct te voorzien van feedback. Omdat de docent direct een overzicht heeft van antwoorden die gegeven zijn door alle leerlingen, is het gemakkelijker om vast te stellen wat een groep moeilijk of makkelijk vindt en ook op individueel niveau wordt er inzicht verkregen. Vandaar dat wij dit jaar in klas 1A een jaar de iPad als ondersteuning gaan inzetten bij lessen.

De iPad heeft daarnaast nog enkele andere voordelen:

· Leerlingen kunnen makkelijk aantekeningen en opdrachten delen.

· Leerlingen kunnen altijd bij hun documenten.

· Leerlingen die auditief of visueel gemakkelijker leren, kunnen gebruik maken van de mogelijkheden van de iPad.

· Vooral voor tto-leerlingen geldt dat leerlingen de iPad kunnen gebruiken om gemakkelijker filmpjes te maken of geluidsfragmenten op te nemen en die zelf te bestuderen of in te sturen naar de docenten voor feedback.

· De iPad kan op schoolniveau worden ingericht, zodat leerlingen alleen toegang krijgen tot wat de docent in zijn of haar les wil gebruiken. De docent beheert dus de iPads van de leerlingen in de klas. Het is voor leerlingen niet mogelijk om op school websites te bezoeken of spelletjes te spelen.

Het is wel belangrijk om te weten dat de iPad en de apps slechts een ondersteunende rol spelen in ons onderwijs. We willen er geen lesmethodes op. De iPad wordt voor een (klein) deel van de les gebruikt om feedback te geven en kan soms voor andere doeleinden worden ingezet.