OVERSTAPPEN IN HET VO

Zij-instroom klas 1 vmbo-> klas 2 havo Blaise Pascal College

n de Zaanstreek is de overstap tussen de VO-scholen geregeld via een centraal overstapoverleg.
Leerlingen die in Zaanstad op school zitten en willen overstappen naar het Blaise Pascal College doen dit via de huidige school. Normaal gesproken zijn er voorlichtingsavonden voor nieuwe leerlingen die instromen in klas 2 havo op het Blaise Pascal College, maar vanwege het corona virus is dit niet mogelijk. Mocht u vragen hebben over een overstap naar onze school, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Koning, afdelingsleider klas 2 (l.koning@bliasepascalcollege.nl)

Informatie over onze afdelingen, profielen en leerroutes vindt u op onze website.