Blaise Pascal College leidt leerlingen op tot wereldburgers

Onze school is een officiële Global Citizen School. Op woensdag 21 november werd in het Spant! te Bussum de aftrap gegeven van het Global Citizen Network. Dit netwerk van ruim 70 scholen in het voorgezet onderwijs hebben allemaal hetzelfde doel: leerlingen opleiden tot wereldburger.

Internationaal tintje

Op Global Citizen scholen hebben veel lessen een internationaal en/of intercultureel tintje. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt met het Europese online samenwerkingsplatform eTwinning om digitale samenwerkingsprojecten met andere Europese scholen op te zetten. Ook is er extra aandacht voor versterkt talenonderwijs en worden uitwisselingen met scholen in het buitenland ingezet om wereldburgerschap van leerlingen te ontwikkelen. De leerlingen houden zelf een digitaal portfolio bij, waarmee ze laten zien wat ze hebben geleerd. 

Wereldburgers op het Blaise Pascal College

Leerlingen die de route internationaal volgen hebben in leerjaar 1 en 2  in totaal acht verschillende projecten internationaal. Deze projecten zijn niet gericht op toetsing maar op het vervaardigen van een product. Op deze manier werken de leerlingen aan de vier competenties van het Common Framework of Europe Competence: kennis, communiceren, onderzoeken en ondernemen. In leerjaar 3 ontwerpen de leerlingen in tweetallen een eigen onderzoek met een internationale vraagstelling en waarvoor zij contact moeten leggen met leerlingen in het buitenland. Samen met leerlingen uit het buitenland gaan zij uit op onderzoek. Het resultaat van hun onderzoek presenteren zij op papier in een Research Paper en mondeling doen zij dit ook nog voor de ouders en klasgenoten.

Televisiemaker Ruben Terlou (o.a. van Langs de oevers van de Jangtse) tijdens de aftrap van het Global Citizen Network

De leerlingen

Door de route internationaal merken onze leerlingen dat zij een voorsprong hebben op leerlingen van andere scholen omdat zij zich veel breder hebben kunnen oriënteren en op veel gebieden al ervaring hebben opgedaan, zoals  het opzetten van een onderzoek en het contact leggen met medeleerlingen in het buitenland. Ook hebben onze leerlingen ervaring met het samenwerken met hun leeftijdgenoten uit andere EU-landen.

Vwo en havo

Al onze vwo-leerlingen volgen de route internationaal. Op de havo kan een leerling tot deze route worden toegelaten. Na drie jaar ontvangen de leerlingen het diploma Internationalisering en wereldburger.