Wat vinden leerlingen en ouders van het tweetalig onderwijs op het Blaise Pascal College?

In de eerste klas van het vwo is dit jaar een start gemaakt met het tweetalig onderwijs (tto) – Engels. Het Blaise Pascal College biedt op het vwo het tto atheneum, tto gymnasium of het regulier atheneum aan. De leerlingen die tto volgen, krijgen drie jaar lang de helft van de vakken in het Engels. Bij Latijn werken ze met de Cambridge Latin Course en verder volgen zij ook nog wiskunde, geschiedenis, biologie, bewegingsonderwijs en de kunstvakken tekenen en muziek in het Engels. De eerste helft van het jaar zit erop en dus is het de hoogste tijd om leerlingen en ouders te vragen naar hun ervaring met tto op het Blaise Pascal College.

Waardering tto

Hoe waarderen ouders en leerlingen tto? Het belang van de tto lessen drukken de leerlingen uit met een 9 (het belang van de reguliere lessen geven zij een 8,6). De mate van tevredenheid over de tto-lessen krijgt van de leerlingen een 8. En wat vinden de ouders? 90% ziet bij hun kind vooruitgang in de ontwikkeling van het Engels, en 73% ziet zelfs veel vooruitgang. Eén van de ouders merkt in de evaluatie op: “Ik ben heel blij dat er tto onderwijs wordt aangeboden in de Zaanstreek.”

Leerlingen over tto

Hoe ervaren de leerlingen tto? “Ik vind dat de docenten het heel goed doen en ze leggen het duidelijk uit als wij iets niet begrijpen.” Of: “Alle docenten spreken goed en makkelijk Engels en in de boeken staat het goed uitgelegd in het Engels zodat wij de vraag snappen.” De leerlingen geven ook aan dat ze tto volgen omdat ze het een uitdaging vinden en omdat “…je er veel mee kunt bij vervolgstudies en later als je werkt.”

Tips hebben de leerlingen natuurlijk ook.  Eén van de leerlingen verwoordt heel mooi de kenmerkende  invalshoek van tto: “Iets meer Nederlands praten in de lessen, zodat we ook meteen leren wat het woord in het Nederlands is.”

Voorsprong dankzij tto

Bij tto hanteren de leraren de zogeheten CLIL-didactiek: Content and Language Integrated Learning. Door bezig te zijn met de inhoud van de vreemde taal, zoals onze leerlingen dit bijvoorbeeld doen bij de vakken biologie en geschiedenis, leren de leerlingen de Engelse taal van binnenuit. Door het tto-onderwijs is een leerling vaak al na een half jaar beginnend tweetalig en is er steeds minder behoefte om het Engels om te zetten in het Nederlands. Dit is van grote waarde want uit onderzoek blijkt dat leerlingen de bij tto opgebouwde voorsprong nooit meer kwijt raken. In klas 4 schakelen alle tto vakken met een centraal examen over op het Nederlands. Deze stap zetten leerlingen probleemloos: soms zoeken zij nog even naar een onbekende term in de eigen taal, maar dat is van korte duur.