Nieuw schoolplan!

Het heeft de inspirerende titel ‘Verleg je grenzen’.

Het nieuw schoolplan is klaar. Rector Ellen Veenker: “We zijn trots op ons plan, dat een gezamenlijk plan is. Voor de komende vier jaar geeft het onze richting aan.

Onze koers is gericht op modern onderwijs, internationalisering (waaronder tweetalig onderwijs), duurzaamheid, inzet van ICT, kwaliteit, veiligheid en op het vormen van een lerende organisatie.”

Het Blaise Pascal is een school waar leerlingen graag zijn en waar zij zich veilig voelen. Wij zijn trots op onze school en presenteren in dit schoolplan onze koers voor de komende jaren. Met el­kaar vormen wij een kleurrijke gemeenschap en wij vieren onze verschillen. 

Bij de totstandkoming van ons schoolplan zijn velen betrokken geweest. Op meerdere studieda­gen hebben onze medewerkers gesprekken gevoerd en zo de richting van ons schoolplan bepaald. Deze gesprekken waren heel open en inspirerend. Ze vonden plaats in een sfeer van betrokken­heid en de leerlingen waren nooit ver weg. Door deze gesprekken hebben wij elkaar kunnen ver­tellen wie wij als Blaise Pascal College zijn en wie we willen zijn. Zo hebben wij onszelf en elkaar opnieuw leren kennen en aan onze identiteit nieuwe woorden kunnen geven. Met dankbaarheid kijk ik terug op deze gesprekken. Bij deze dank ik ook allen die verder nog hebben bijgedragen aan deze uiteindelijke versie van ons schoolplan.

Onze koers is gericht op modern onderwijs, internationalisering (waaronder tweetalig onderwijs), duurzaamheid, inzet van ICT, kwaliteit, veiligheid en op het vormen van een lerende organisatie. Ons schoolplan kent twee niveaus: visies en acties. Ieder hoofdstuk begint met de visie. De acties en doelen ter concretisering van ons plan staan aan het eind van een hoofdstuk. Ongeduldige lezers kunnen zich steeds tot dit laatste deel beperken, maar dan slaan zij het verhaal over van onze inspiratie, wortels, doelen, drijfveren, kortom van onze visie.

Hierbij nodig ik je uit tot nemen van een kijkje in het hart van onze school.

Ellen Veenker-Aalbers, rector

Download hier het nieuwe schoolplan.