Inspraak

Voor onze leerlingen streven wij naar prestatiegericht werken, maximale ontplooiing van talenten, inzetten op persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke en internationale betrokkenheid. Om onze doelstellingen met betrekking tot de leerlingen te kunnen verwezenlijken, is een goed contact tussen ouders en school onmisbaar. Ouders en school zijn partners. Het is een voordeel dat het Blaise Pascal College een relatief kleine school is, waar iedereen elkaar kent en de lijnen kort zijn.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschap op het Blaise Pascal College is geregeld in een deelraad, die bestaat uit een afvaardiging van het personeel, van ouders en van leerlingen. Op een aantal onderwerpen heeft deze raad instemmingsrecht. Met grote regelmaat is er overleg tussen de deelraad en de schoolleiding. Er wordt over beleidsvraagstukken informatie uitgewisseld, advies gegeven en instemming verleend. Voor informatie over de medezeggenschapsraad kunt u terecht bij de voorzitter via n.schilder@blaisepascalcollege.nl.

Ouderresonansgroep (ORG)

Onze school heeft al jaren een ouderresonansgroep (ORG). Deze klankbordgroep overlegt regelmatig met de schoolleiding. De ORG streeft naar een evenredige vertegenwoordiging uit alle klassen van gymnasium, tto, atheneum en havo. De groep fungeert als klankbord voor de directie aangaande schoolse zaken in de meest brede zin. De ORG is te bereiken via org@pascalcollege.org

Leerlingenraad

De leerlingenraad – bestaande uit leerlingen uit zoveel mogelijk leerjaren/niveaus – vertegenwoordigt de leerlingen op school. Hij houdt zich bezig met wat er speelt op school, welke zaken er verbetering behoeven en wat er goed gaat en vooral behouden moet blijven. De leerlingenraad overlegt met de schoolleiding, zodat de schoolleiding weet wat er speelt en wat er eventueel aangepast moet worden. Iedere leerling op school mag de leerlingenraad benaderen wanneer deze ergens mee zit. De leerlingenraad is te bereiken via leerlingenraad@blaisepascalcollege.nl.

Leerlingenvereniging (LLV)

De leerlingenvereniging (LLV) is een groep van zo’n veertig leerlingen uit alle leerjaren. Begeleid door een aantal docenten organiseert de LLV heel veel leuke activiteiten. Ze is onmisbaar voor de sfeer in de school. Zo verzorgt de LLV naast de gewone feestavonden onder andere het kerst- en het Valentijnsgala. Daarnaast organiseert de LLV ieder jaar stedenreizen naar bijvoorbeeld Antwerpen, Brussel en een kerstmarkt in bijvoorbeeld Keulen. Voor heel veel Pascallers is de LLV-reis naar Disneyland-Parijs, de Efteling, of een ander pretpark een van de hoogtepunten van het schooljaar.

Gender Sexuality Alliance (GSA)

Op het Blaise Pascal College is een actieve GSA. De GSA is een groep van leerlingen die vinden dat iedereen op school de vrijheid moet hebben om te kunnen zijn wie ze zijn, zonder zich daarvoor te hoeven schamen of verantwoorden.