Kwaliteit

Onze school biedt prestatiegericht, kwalitatief hoogwaardig onderwijs. We zijn dan ook tevreden over de goede uitkomsten van de opbrengstenkaart van de Inspectie. Tegelijkertijd blijven we ambitieus als het gaat om het handhaven en verder verbeteren van onze kwaliteit.

Inspectie van het onderwijs

Namens de Rijksoverheid houdt de Inspectie van het Onderwijs toezicht op het onderwijs in Nederland. De onderwijsinspectie legt hiervoor (school)bezoeken af en maakt jaarlijks een analyse van de opbrengsten/onderwijsresultaten van alle scholen.

Bekijk de inspectieresultaten van de havo
Bekijk de inspectieresultaten van het vwo

Scholen op de kaart

Via de website www.scholenopdekaart.nl is het mogelijk om schoolresultaten van verschillende scholen met elkaar te vergelijken. Verticale verantwoording (o.a. inspectie) en horizontale verantwoording (o.a. ouders, basisscholen, gemeente) worden met elkaar verbonden. Scholen laten op deze site zien hoe ze presteren op de twintig belangrijkste graadmeters van het onderwijs.

Bekijk de resultaten van het Blaise Pascal College op scholenopdekaart.nl