Onze school

Het Blaise Pascal College is een uitdagende, christelijke en kleinschalige school voor havo, atheneum, gymnasium en TTO in Zaandam, met 940 leerlingen en ongeveer 110 medewerkers. De leerling met zijn talent vormt bij ons het uitgangspunt. Kwalitatief goed onderwijs moet nieuwsgierig en leergierig maken en leerlingen voorbereiden op deelname aan de (internationale) samenleving. 

Onze missie

“Het is ons streven om met kwalitatief goed onderwijs bij te dragen aan de toekomst van jonge mensen in onze samenleving. Wij willen hen, in een veilig leer- en leefklimaat, begeleiden en inspireren in hun ontwikkeling tot zelfbewuste, gezonde en verantwoordelijke wereldburgers.”

Excelleren in een veilige omgeving

Onze school kent een rijke traditie van uitstekend onderwijs. Op professionele wijze en met aandacht voor het individu stimuleren wij onze leerlingen en medewerkers om hun talenten maximaal te ontwikkelen en te excelleren. Het Blaise Pascal College is een school waar de leerling het uitgangspunt vormt, waar het personeel de leerlingen kent en waar leraren en leerlingen van en met elkaar leren en elkaar helpen.

Interconfessionele identiteit

Als interconfessionele schoolorganisatie is de identiteit gebaseerd op en geïnspireerd door de christelijke traditie. In alle lessen en in de omgang met elkaar is er aandacht voor normen en waarden. Voorop staat daarbij dat we elkaar respecteren, ongeacht de levensovertuiging. Iedereen is dan ook van harte welkom op onze school.

Moderne en gezonde omgeving

Ons mooie en lichte schoolgebouw is begin 2014 grondig gemoderniseerd en vergroot. We zijn trots op het resultaat. We hebben een grote aula met kantine en toneel, een eigen sportveld, twee sportzalen, een groot muzieklokaal en verschillende kunstlokalen, een mediatheek en een bèta-laboratorium. In 2018 is onze ICT-omgeving gemoderniseerd. In ieder lokaal is er de beschikking over een digitaal bord en draadloos internet. Onze school heeft een modern ventilatiesysteem dat garant staat voor een optimaal werkklimaat. De directe omgeving van de school is autoluw.

Stichting ZAAM

Het Blaise Pascal College maakt deel uit van stichting ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs, een organisatie die het onderwijs verzorgt aan ruim 11.000 leerlingen in Amsterdam, Zaanstad en Monnickendam. Het voordeel van een grote scholengroep is, naast organisatorische en financiële voordelen, de mogelijkheid om aan elke leerling onderwijs te kunnen geven dat bij hem of haar past. Meer informatie is te vinden op www.zaam.nl.