Financiën

Onderwijs kost geld. Van schoolreis tot schoolmateriaal, van verzekering tot schoolactiviteiten. Het Blaise Pascal College vraagt van ouders een bijdrage in deze kosten, omdat wij kwalitatief goed onderwijs willen leveren en daarnaast een aantal extra’s willen bieden. Op deze pagina leest u meer over deze schoolkosten.

Ouderbijdrage

De school vraagt de ouders jaarlijks een bedrag voor voorzieningen en activiteiten die mede de sfeer op school bepalen en die niet door de overheid worden gesubsidieerd. Bij de besteding van deze vrijwillige bijdrage kunt u denken aan (culturele) activiteiten en excursies, diploma-uitreikingen, gastdocenten, vieringen en feesten, apparatuur voor de leerlingenvereniging, het gebruik van het kluisje en bijzondere leermiddelen. Voor alle leerlingen in klas 1 tot en met 6 bedraagt de ouderbijdrage € 180,- per jaar. Deze bedragen zijn tot stand gekomen na instemming van de oudergeleding van de Medezeggenschapsdeelraad van de school.

Gratis schoolboeken

Schoolboeken worden gratis verstrekt aan (de ouders/verzorgers van) leerlingen in het voortgezet onderwijs. Aan het begin van het schooljaar ontvangt elke leerling op het Blaise Pascal College boeken in bruikleen. Deze boeken moeten aan het eind van het jaar (of soms na  twee jaar) in goede staat worden teruggegeven. Indien noodzakelijk volgt een naheffing. Er zijn uiteraard materialen die niet onder de regeling vallen, zoals een atlas, de woordenboeken, een PC/laptop, een USB-stick, een rekenmachine en sportkleding. Ook de aanschaf van bijvoorbeeld schrijfgerei, agenda, schriften, multomappen en snelhechters komt voor rekening van de ouder 

Tegemoetkoming studiekosten

Studeren kost veel geld. Om iedereen in de gelegenheid te stellen om te studeren, zijn er fondsen in het leven geroepen. Afhankelijk van het inkomen kan een tegemoetkoming in de studiekosten worden aangevraagd. Voor kinderen van 0 tot 18 jaar is er het kindgebonden budget, dat wordt verstrekt door de Belastingdienst. Voor scholieren van 18 jaar en ouder is er de tegemoetkoming scholieren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de decanen van onze school.