Cursus Sociale Hygiëne

Sociale Hygiëne is nodig voor horecabedrijven, slijterijen en verenigingen die alcohol willen verkopen. Zo dient er altijd iemand aanwezig te zijn die in het bezit is van de Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne. Dat kan de ondernemer of een leidinggevende zijn, maar ook een medewerker. Als je straks een eigen zaak wilt hebben of als je in de horeca wilt gaan werken en je hebt het diploma Sociale Hygiëne is dat zeker een pre.

In havo 5 en vwo 6 kun je op het Blaise Pascal College de Cursus Sociale Hygiëne volgen om je voor te bereiden op het examen.

Het examen

Het examen SVH Sociale Hygiëne is er voor iedere ondernemer, manager, leidinggevende of medewerker in de horeca, buurthuis of slijterij die op verantwoorde wijze alcohol wil schenken en/of verkopen. In het examen worden vragen gesteld over onder andere (de werking van) alcohol, drugs, gokken, het gastvrijheidsconcept, wet- en regelgeving in de horeca, het sociaal-hygiënisch beleid en arbeidsomstandigheden. Als je het examen met succes aflegt, behaal je het SVH Diploma Sociale Hygiëne. Met dit diploma op zak, word je door de Landelijke Examencommissie (LEC-SVH) bijgeschreven in het Register Sociale Hygiëne en ontvang je de SVH Verklaring kennis en inzicht Sociale Hygiëne.