26 maart Project DreamWeb “I HAVE A DREAM!”

Op dinsdag 26 maart gaan klassen 2E, 2F en 2G de hele dag aan de slag met het DreamWeb Project. Naast kennis doen leerlingen verschillende competenties op, zoals samenwerken, brainstormen en discussiëren, creatief denken en werken, keuzes maken en reflecteren, overleggen en compromissen sluiten. We hopen dat door deze samenwerking leerlingen oog krijgen voor elkaars overeenkomsten in plaats van elkaars verschillen.

In de middag wordt er een lunch geserveerd die door de leerlingen zelf is gemaakt en die te maken heeft met hun persoonlijke cultuur.

Rond 15.00 uur zal de feestelijke onthulling van het eindproduct plaatsvinden door onze rector.

U bent uiteraard van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.